Wynajem lokalu użytkowego – ul. Śródmiejska 1

Lokal użytkowy o powierzchni 48,89 m2 znajduje się przy ul. Śródmiejskiej 1. Składa się on z dwóch pomieszczeń usługowych o pow. 17,52 m2 i 13,42 m2. Wyposażony jest w węzeł sanitarny, instalację wodociągową, elektryczną , rtv oraz internet. Ogrzewanie lokalu z sieci miejskiej.

Dodatkowe informacje tel. 67 215 13 90, 605 151 322.

Zaszufladkowano do kategorii Lokale użytkowe | Możliwość komentowania Wynajem lokalu użytkowego – ul. Śródmiejska 1 została wyłączona

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych do montażu windy przyściennej dla budynku ul. Śródmiejska 1 w Pile

Wspólnota Mieszkaniowa Śródmiejska 1 w  Pile   ogłasza  przetarg  nieograniczony na wykonanie  robót budowlanych  do montażu windy przyściennej  dla budynku ul. Śródmiejska 1 w Pile.

Kosztorys ofertowy w załączeniu lub w siedzibie Administratora ZGM Sp. z o.o.  w Pile pl. Staszica 8. Specyfikacje do złożenia oferty należy odebrać w siedzibie  Administratora  Pl. Staszica 8 w Pile.  Miejsce składania ofert siedziba Administratora Pl. Staszica 8 w Pile. 

Termin składania ofert do 30.04.2021 r. do godz. 13.00.

Przystępujący do przetargu zostaną powiadomieni pisemnie o wyborze ofert.

Administrator Wspólnoty Mieszkaniowej  Śródmiejska 1 w Pile  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.

Załącznik w formacie pdf do pobrania poniżej:

Zaszufladkowano do kategorii Przetargi | Możliwość komentowania Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych do montażu windy przyściennej dla budynku ul. Śródmiejska 1 w Pile została wyłączona

Wynajem lokalu użytkowego – ul. 14 Lutego 10

Lokal użytkowy o powierzchni 40,50 m2 znajduje się przy ul. 14 Lutego 10. Składa się on z pomieszczenia usługowego o pow. 27,00 m2 i zaplecza o pow. 13,50 m2. Wyposażony jest w węzeł sanitarny, instalację wodociągową, elektryczną , rtv oraz internet. Ogrzewanie lokalu z sieci miejskiej.

Dodatkowe informacje tel. 67 215 13 90, 605 151 322.

Zaszufladkowano do kategorii Lokale użytkowe | Możliwość komentowania Wynajem lokalu użytkowego – ul. 14 Lutego 10 została wyłączona

Komunikat z dnia 24 marca 2020 r.

Piła, dn. 24 marca 2020 r.

KOMUNIKAT

     Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Pile, działający jako właściciel, administrator i zarządca nieruchomości lokalowych, w nawiązaniu do zapytań Lokatorów w kontekście aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej wywołanej trwającym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2:

  • prosi Lokatorów i innych interesantów o zaniechanie bezpośrednich wizyt w siedzibie Zakładu, zgodnie z zaleceniami władz sanitarno – epidemiologicznych w przedmiocie ograniczania kontaktów z innymi osobami jako działania zapobiegawczego szerzeniu się epidemii,
  • wskazuje na możliwość – w celu uzyskania bieżących informacji lub złożenia niezbędnych powiadomień połączeń telefonicznych z Zakładem pod nr + 48  67 215 13 90 w robocze dni tygodnia w godz. od  7.00 do  14.00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem   zgm@nafta.net.pl
  • informuje, że w sprawach nagłych awarii i zdarzeń wymagających interwencji  pod telefonami nr  605 151 322  lub  605 409 819.

                                      Zarząd ZGM sp. z o.o. w Pile

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania Komunikat z dnia 24 marca 2020 r. została wyłączona