Komunikaty

Piła, dn. 24 marca 2020 r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Pile, działający jako właściciel, administrator i zarządca nieruchomości lokalowych, w nawiązaniu do zapytań Lokatorów w kontekście aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej wywołanej trwającym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2:

  • prosi Lokatorów i innych interesantów o zaniechanie bezpośrednich wizyt w siedzibie Zakładu, zgodnie z zaleceniami władz sanitarno – epidemiologicznych w przedmiocie ograniczania kontaktów z innymi osobami jako działania zapobiegawczego szerzeniu się epidemii,
  • wskazuje na możliwość – w celu uzyskania bieżących informacji lub złożenia niezbędnych powiadomień połączeń telefonicznych z Zakładem pod nr + 48  67 215 13 90 w robocze dni tygodnia w godz. od  7.00 do  14.00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem   biuro@zgm.com.pl
  • informuje, że w sprawach nagłych awarii i zdarzeń wymagających interwencji  pod telefonami nr  605 151 322  lub  605 409 819.

                                      Zarząd ZGM sp. z o.o. w Pile