O nas

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
64 – 920 Piła
Plac Staszica 8

Podstawowa działalność: 7020 Z;
Wynajem nieruchomości na własny rachunek

Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000168536
Kapitał zakładowy 1806500,00PLN wniesiony w całości

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. powstała w roku 1995. Od początku istnienia zajmowała się zarządzaniem i gospodarowaniem posiadanymi nieruchomościami. Do chwili obecnej wynajmowanie i wydzierżawianie lokali stanowi główne źródło przychodów Spółki. Wieloletnie doświadczenie zaowocowało wyspecjalizowaniem się naszych pracowników w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami a także wszelką obsługą techniczną budynków.
Od roku 2004 Spółka zajmuje się usługowym zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami. Gospodarowanie własnymi nieruchomościami wykształciło w naszych pracownikach specyficzne podejście do wykonywanych prac – każdą zarządzaną przez nas nieruchomość traktujemy jak własną. Zajmujemy się nie tylko czynnościami wynikającymi z zakresu umowy, ale staramy się także informować członków wspólnot o ich prawach i obowiązkach wynikających z aktualnych przepisów. Sądzimy, że tylko wysoka świadomość właścicieli lokali pozwoli podejmować optymalne decyzje o długotrwałym znaczeniu.