Oferta

Oferujemy:

  • zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, użyteczności publicznej;
  • przygotowania wszelkich typów dokumentów do organizacji i rejestracji wspólnot mieszkaniowych;
  • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed osobami fizycznymi, prawnymi, urzędami państwowymi, organami administracji samorządowej;
  • konserwacji bieżącej i remontów;
  • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie ustalania wymiaru opłat z tytułu użytkowania lokali;
  • prowadzenie dla nieruchomości odpowiedzialnej księgowości finansowej i sprawozdawczości w tym zakresie zgodnie z przepisami;
  • kontrola stanu technicznego nieruchomości zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego;
  • reklama na zarządzanych budynkach.