Przetargi

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych do montażu windy przyściennej dla budynku ul. Śródmiejska 1 w Pile.

Wspólnota Mieszkaniowa Śródmiejska 1 w  Pile   ogłasza  przetarg  nieograniczony na wykonanie  robót budowlanych  do montażu windy przyściennej  dla budynku ul. Śródmiejska 1 w Pile.

Kosztorys ofertowy w załączeniu lub w siedzibie Administratora ZGM Sp. z o.o.  w Pile pl. Staszica 8. Specyfikacje do złożenia oferty należy odebrać w siedzibie  Administratora  Pl. Staszica 8 w Pile.  Miejsce składania ofert siedziba Administratora Pl. Staszica 8 w Pile. 

Termin składania ofert do 30.04.2021 r. do godz. 13.00.

Przystępujący do przetargu zostaną powiadomieni pisemnie o wyborze ofert.

Administrator Wspólnoty Mieszkaniowej  Śródmiejska 1 w Pile  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.

Załącznik w formacie pdf do pobrania poniżej: